همایش «سهروردی  و احیای حکمت فهلوی» (موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» را به صورت برخط و غیر حضوری برگزار کرد. اطلاعات تکمیلی درباره این همایش از طریق لینک رسمی آن در دسترس است.