دربارهٔ ما

موسسه حکمت سهروردی در سال ۱۴۰۰ توسط جمعی از اساتید برجسته کشور در حوزه سهروردی پژوهی تاسیس گردید و در زمره موسسات علمی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسید.

اعضای هیئت موسس:

نجفقلی حبیبی (دانشیار بازنشسته دانشگاه تهران)

غلامرضا اعوانی (استاد بازنشسته موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و عضو دائم فرهنگستان علوم ایران)

سید مصطفی محقق داماد (استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو دائم فرهنگستان علوم ایران)

محسن جوادی (استاد دانشگاه قم)

شماره ثبت: ۵۲۱۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۸۴۰۷۵