همایش «سهروردی در متن آثارش» (موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)

این همایش به مناسبت بزرگداشت روز شیخ اشراق در تاریخ دوشنبه ۸ مردادماه ۹۷، در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه  ایران برگزار شد. در این برنامه هفت تن از اساتید برجسته حوزه فلسفه اشراق به سخنرانی پرداختند. گزارش مکتوب سخنرانی ها به همراه فایل صوتی آن از طریق این لینک در سایت رسمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران قابل مشاهده و دریافت است.